"Het einde van de ene fase is de opmaat voor de volgende. De problemen uit de ene moeten overwonnen zijn om de volgende goed te kunnen beginnen."
Paulo Coelho

>Home/Bureau/Visie

Bureau

 Visie | Wie zijn wij | Hoofd logo | Brein logo | Publicaties

Visie
Maatwerkt gaat uit van het principe dat delen vermenigvuldigen is. Naarmate je meer met elkaar kan delen, wordt datgene wat je deelt alleen maar 'groter' en invloedrijker. Geven geeft zo overvloed. Het delen mag hierbij een belevenis zijn, een ervaring. Daarom bij Maatwerkt geen sheets met bullets, maar beelden. Liefst in 3 dimensies zodat er levendig wordt geleerd.

Maatwerkt is een vertolker van wetenschap naar praktijk. Vanuit de theoretische basis ontwikkelt zij de praktijk. En de praktijk ontwikkelt nieuwe theorie.Werkwijze
Maatwerkt heeft het samenwerken in z'n naam gestopt. Als maat met elkaar aan de slag. Een co-creatie waardoor borging als vanzelfsprekend wordt meegenomen. 

Maatwerkt werkt productgericht. Al in de offerte worden de te leveren producten benoemd en doelstellingen concreet vertaald. 

Maatwerkt werkt met creativiteit. Gewoon kan altijd nog, maar anders is het credo. Anders om te verrassen. Anders om nieuwe verbindingen in het leren zichtbaar te maken.Canadastraat 52 - 8141 AD Heino - 0572 39 42 59 - info@maatwerkt.nl  X